Communie cadeaus online bestellen

Kleine kindjes worden groot. Zo ben je nog volop in blijdschap over de geboorte van je kindje en dan ineens is datzelfde kindje al zeven of acht jaar oud en maakt zich klaar om zijn eerste heilige communie te ontvangen. Als vriend of vriendin, familielid, goede buur of collega neem je dan een cadeautje mee voor het communicantje. Wil jij met een origineel communie cadeau verrassen en zoek je inspiratie? Dan ben je helemaal goed op deze site! Lees onderaan meer over dit bijzondere kerkelijke gebruik en ontdek met welke topcadeaus jij jouw communicant blij zult maken!

Top 3 Communie cadeaus

Dit gebruik uit de katholieke kerk bestaat er in de kern uit dat het schoolgaande kind voor het eerst deel mag nemen aan de heilige communie. Daarbij krijgt het zijn of haar eerste hostie, dat symbool staat voor het lichaam van Christus. Er wordt voor de kinderen altijd een heel feestelijke gebeurtenis van gemaakt. Op school en binnen de kerkelijke gemeenschap leven de kids er al een hele poos naartoe. De kinderen kijken er dan ook erg naar uit! Er worden mooie kleren aangeschaft of zelf gemaakt. Er wordt geoefend voor de plechtigheid in de kerk. School en kerk besteedt aandacht aan de inhoud van deze viering, er zijn kerkdiensten en verhalen. Als ouder van het communicantje heb je het er maar druk mee. Gebruikelijk is dat er na afloop van de plechtigheid, een feest of feestje is. Dat kan koffie met gebak zijn of dat er bijvoorbeeld een buffet wordt geserveerd aan vrienden en familie. Ook als bezoeker van het feest wil je goed voor de dag komen. Een leuk communie cadeau hoort daarbij.

Als populair communie cadeau voor een communicant zien we vaak geld in de bekende envelope. Ook zien we als communie cadeau vaak een fiets, zeker vroeger was dat een standaard communie cadeau. Vaak ook een horloge. Vaak wordt dit soort cadeaus gegeven door ouders of peter/ meter. Meer in het kader van het religieus feest werd vroeger bovendien vaak een rozenkrans gegeven. In het algemeen kun je stellen dat speelgoed in een wat duurdere categorie graag wordt geschonken de laatste jaren. Veel mensen vinden het in ieder geval fijn om een tastbaar communie cadeau te geven, liever dan geld. Misschien zit er de gedachte achter dat de communicant daarmee steeds terug kan denken aan de dag van zijn of haar heilige communie. Advies: in deze tijd van steeds verder gaande digitalisering, zijn elektronische cadeaus erg gewenst. Misschien heeft de communicant zelfs een communiecadeau tiplijst beschikbaar, zodat er geen dubbele cadeaus worden gegeven. Wij zochten in ieder geval een heel aantal toffe topcadeaus voor jou bij elkaar. Er is beslist het juiste voor jou bij. Veel plezier!

Communie Cadeau Tip 1: voor meisjes

Wat is er veel keuze in cadeaus voor meisjes! Het is lastig kiezen, maar het is ons gelukt om een leuke dwarsdoorsnede voor jou bij elkaar te zetten. Met deze gloednieuwe uitvinding in Hello Kitty look maak je jouw communicantje beslist blij: een dobbelsteen om haar tablet of ander mobiel apparaat te bedienen. Deze `Dice´ laat haar ontdekken welke mogelijkheden er allemaal in haar tablet verstopt zitten. Goed voor dolle pret voor jouw communicant en voor jullie samen. Een erg geslaagd communie cadeau kortom. Of denk eens aan een leuk vorm gegeven bluetooth speaker. Waterbestendig nog wel! In roze misschien? Populair is ook de spiegelbol oftewel de discobol. Erg leuk met al zijn reflecties. Er is een motor mee te bestellen zodat de bol zelfstandig rond kan draaien. Ben je liever wat educatiever bezig, ook in het schenken van een communie cadeau, werk dan aan bewustzijn voor geld en geef deze stoere digitale spaarpot cadeau. Hij houdt voor haar bij hoeveel ze spaart en herkent zelfs welke euro munt erin gaat. Of denk eens aan een geinig vormgegeven USB stick, bijvoorbeeld een Snoopy of een WonderWoman action figuur. Ze zijn er in heel veel uitvoeringen.

Communie Cadeau Tip 2: voor jongens

Natuurlijk zijn de meest populaire cadeaus ook verkrijgbaar in een voor jongens aantrekkelijke versie. Zo is de `Dice´ er ook in neutraler blauw. Laat jouw communicant ontdekken welke mogelijkheden er allemaal in zijn tablet verstopt zitten. Goed voor dolle pret voor hem en voor jullie samen. Ook jongens kunnen natuurlijk prima uit de voeten met de digitale spaarpot. Die komt juist met een communiefeest vaak erg van pas. USB sticks in action figuren uit Star Wars, of bijvoorbeeld Bat Man zijn ook altijd een goede keuze. Maar we zochten nog enkele meer bijzondere cadeaus voor jongens erbij. Wat dacht je van een telescoop? Stoer en erg de moeite waard. Voor de avontuurlijke jongeman die graag buiten te vinden is, raden we als communice cadeau een metaaldetector aan. Altijd spannend om te zien wat er aan schatten in de velden ligt. En de klapper van het jaar voor wat betreft communie cadeau: een mini helikopter of quadkopter. Ze zijn in vele varianten verkrijgbaar. Bijvoorbeeld met verlichting, met ingebouwde camera, voor binnen of voor buiten en in vele prijsklassen. Je vindt beslist de juiste!

Communie Cadeau Tip 3: gadgets

Mocht er bij deze cadeautips nog niets van jouw gading tussen zitten als communie cadeau, dan vind je hier nog een aantal leuke binnenkomers. Zoals de Spy pen. Heel spannend: een camera in de behuizing van een balpoint. Voor praktisch en gewoon geinig gebruik. How very James Bond! Of een leuke koptelefoon met klasse functionaliteit, altijd handig. Bijzonder is een nieuw vormgegeven maar van oudsher populair spel. Speelt jouw communicantje graag met bouwstenen? Dan geldt dat al helemaal voor het spel met ´Stax´ bouwstenen. Want deze bouwstenen hebben een veilige LED verlichting. Een bijzondere manier om een spel te spelen dat zijn sporen al lang verdiend heeft. Als laatste tip voor een geslaagd communie cadeau een leuke weggever: LED schoenveters. Flitsende lichtgevende veters voor in (sport)schoenen maar natuurlijk ook te binden aan fiets of tas of…?

De geschiedenis van het communiefeest

De eerste heilige communie, meestal kortweg communie genoemd, wordt gewoonlijk in de maand mei gehouden. Soms is april de aangewezen maand. Gerelateerd is dit aan Pasen. Het communiefeest wordt namelijk veelal gehouden op de zondag na Pasen. De laatste jaren zien we een versoepeling hierin en komt het voor dat er communiefeesten gehouden worden op Paasmaandag, Hemelvaart of een andere zondag rondom Pasen. De heilige communie maakt deel uit van de zogenoemde initiatie sacramenten. Dit kun je zien als de riten die nodig zijn om toe te mogen treden tot de gemeenschap van de katholieke kerk. Deze sacramenten zijn het doopsel, de eucharistie en het vormsel. Doop komt eerst, daarna de communie. Voordat kinderen de heilige communie mogen ontvangen, moet er eerst een biecht worden afgenomen. Dat is dan voor het communicantje de eerste keer en wordt vaak collectief gehouden, dus alle kinderen die op dat moment de communie doen, tegelijk. We zien ooit nog wel dat er een splitsing tussen jongens en meisjes is, dus twee groepen. Oorspronkelijk moesten kinderen de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben voordat ze de communie mochten doen. Men vond dit de leeftijd waarbij het kind voldoende verstandelijke rijpheid had om te begrijpen. Misschien ook om een bewuste deelname te kunnen garanderen, kiezen voor het katholicisme als bewuste keuze. Maar het gaat vooral om het bezitten van voldoende besef van goed en slecht. Eenvoudig gezegd, zorgt de communie ervoor dat bij het begaan van een zonde, vergeving mogelijk wordt. Bij dit principe hoort dat de zondaar, dus degene die de zonde begaat, deze zonde überhaupt moet kunnen begaan. Daarnaast moet de zondaar ook nog het besef hebben dat het om een zonde, een gemaakte fout, gaat. Blijkbaar vond paus Pius X dat dit verstandelijke niveau al eerder bestond, want hij zorgde ervoor dat in 1910 deze leeftijd vervroegd werd naar ongeveer zeven jaar. Hij moest daartoe een officieel decreet uit doen gaan.

Voorbereiding

Aan de communie zelf gaat een voorbereidingstijd vooraf. Op school of op de parochie krijgen kinderen de zogenoemde catechese aangeboden. Dat is godsdienstles of -onderwijs. Je kunt je voorstellen dat het soort onderwijs dat gegeven en vooral begrepen kan worden, erg verschilt bij kinderen van ongeveer zeven jaar of kinderen van ongeveer twaalf jaar. De jongere kinderen krijgen op een meer speelse manier les. Maar allemaal leren ze daarbij over de kerk als zodanig en de daarbinnen bestaande gebruiken. De les gaat ook over Jezus Christus, de sacramenten en de eucharistie. Zo krijgt de communie en het communiefeest toch wat meer inhoud dan enkel het geven en ontvangen van een communie cadeau.

Er bestaan optekeningen waaruit blijkt dat oorspronkelijk de bedoeling was dat de zuigeling die nieuw gedoopt werd al meteen ook de eerste communie kreeg. Het lijkt erop dat dit zo was vanwege de grote zuigelingensterfte. Men wilde hiermee voorkomen dat het kindje, wanneer het jong zou komen te overlijden, verloren zou zijn. Maar ja, er werd wel wijn geschonken, of in een beetje wijn gedoopte hostie gegeven. Allemaal niet zo handig met zuigelingen. Uiteindelijk maakten mensen zich daarover te veel zorgen en werd dit gebruik losgelaten.

Communie anno nu

Er bestaan van oudsher landen of ook regio´s binnen landen, waar mensen vooral het katholieke geloof aanhangen. In Nederland zien we dit bijvoorbeeld sterk in Limburg. Daar zien we dan ook dat menig communiefeest gehouden wordt. Spanje is ook een land met nog sterke katholieke wortels die het hedendaagse leven beïnvloeden. Mensen reizen van over de hele wereld naar Spanje om allerlei processies, een soort optochten ter ere van heiligen zoals bijvoorbeeld de Maagd Maria, te bezoeken. Opvallend is niettemin dat in vergelijking met, laten we zeggen, een halve eeuw geleden, gewoonten rondom het communiefeest anders lijken. Zo is het tegenwoordig mogelijk dat kinderen van katholieke ouders niet meer meedoen aan de tradities vanuit de katholieke kerk en dus geen communie meer willen doen. Anderzijds zien we dat kinderen met niet-katholieke ouders, perse de communie willen doen. Nog niet eens zo heel erg lang geleden, zou vooral dit laatste ondenkbaar zijn geweest. De communie heeft zeker een feestelijke traditie. We vinden het immers heel gewoon dat er ter ere van de communicant gefeest wordt. Vaak gaat het om behoorlijke gezelschappen. Geen klein feestje dus. Tegenwoordig is er meer keuzevrijheid in hoe we zo´n communiefeest vorm geven. Dus als we een klein, oftewel besloten gezelschap willen, dan doen we dat. Want we bepalen zelf hoeveel gasten er komen op het communiefeest. Dat hangt af van budget, tijd om het te organiseren, stressbestendigheid want het is een hele kluif en ook wel van een gevoel van verplichting om `iedereen´ uit te nodigen. Als mensen niet uitgenodigd worden, is het wel gebruikelijk om toch een kaartje of zelfs een klein cadeautje te sturen. Bij de cadeautips vind je ook kleinere cadeautjes die hiervoor heel geschikt zijn.

Communie in andere landen

De heilige communie en de wijze waarop deze georganiseerd wordt, is nagenoeg dwingend door de katholieke kerk voorgeschreven. Daarom zien we geen enorme verschillen in de viering ervan. Wel is het voorstelbaar dat er in bepaalde streken meer gewicht aan deze initiatie wordt gegeven dan in andere. Daar waar het katholieke geloof sterker aanwezig is, is ook het communiefeest meer zichtbaar. Ook de aandacht voor alle aspecten van het feest, zoals het geven van een communie cadeau is hier sterk aanwezig. Denk bijvoorbeeld in dat kader ook aan grotere aantallen communicantjes in katholieke streken. Of schoolklassen waarbij een groter aantal kinderen juist geen communie houdt en geen communiefeest viert, gewoon omdat hun ouders en zijzelf niet voor het katholicisme kiezen. In België zien we dat kinderen al eerder de eerste communie doen. Dat is afhankelijk van de streek en wordt dan gehouden in het eerste of het tweede jaar van de lagere school. Duitsland en Oostenrijk bieden de heilige eerste communie aan tussen een leeftijd van zes tot twaalf jaar. In Duitsland zien we daardoor in de regel de communiefeesten voor kinderen in het derde schooljaar. In Oostenrijk is dit meestal het tweede schooljaar.

Eropuit rondom Communie

Zo, wij hopen dat je al lezende goed hebt kunnen plannen voor het communiefeest. Natuurlijk neem je rustig de tijd om bij in onze site te snuffelen naar het mooiste cadeau voor jouw communicantje. Als je aan dit topcadeau jouw daginvulling koppelt, kan zijn of haar dag niet meer stuk. Misschien kun je een cadeautje geven met daaraan gekoppeld een uitje. Of wellicht sta jij dit gezin zo na, dat jij een suggestie kunt doen om het communiefeest eens anders gestalte te geven. Er lekker samen op uit trekken of het organiseren van een harmonische dag thuis, net wat er voor jullie het beste past. Om je op weg te helpen, vind je hier een aantal uitstapjes en ideeën rondom het communiefeest:

Bijzondere uitjes met kids als communie cadeau

We noemen vijf bijzondere uitjes voor het hele gezin. 1. Natuurspeeltuinen zoals ´t Klauterwoud in Oisterwijk. 2. Natuur- en milieucentrum de IJzeren Man in Weert met een bijzondere `aaigang´ met opgezette dieren die geaaid mogen worden. 3. Drielandenpunt in Vaals met een klasse speeltuin, picknickweide en waterspeelplein. 4. Waterspeeltuin zoals in het Vondelpark in Amsterdam. 5. Geitenboerderijen vind je door heel het land heen.

Communiefeest in een themapark

Niet iedereen kiest ervoor om een feest thuis of in eigen omgeving te houden. Misschien wil je helemaal geen feest maar ga je er liever in besloten kring even tussenuit, quasi als communie cadeau. Dat kan met (of zonder) overnachting bijvoorbeeld in de grotere themaparken. Of boek een huisje in een vakantiepark. Vaak is het mogelijk om op een dergelijke locatie een ruimte te huren, met of zonder animatie, om jouw communiefeest te houden…

Uit eten met jouw communicant

Zoek eens uit of er bij jou in de buurt een restaurant is, waar je met een gezelschap rondom kinderen, goed terecht kunt. Denk er ook aan dat een zondag misschien niet de meest handige dag vormt voor een activiteit rond het communiefeest, dus plan tijdig! Kies eens een restaurant rondom een thema zoals bijvoorbeeld in een oude treinwagon zoals in het Belgische As. Of een nog werkende watermolen zoals in Haaksbergen. Vind een mooie plek om jouw feest te vieren, zonder de opruimklus erna van een communiefeest thuis….

Blotevoetenwandeling

Helemaal van deze tijd en erg leuk voor het hele gezin is dit bijzondere communie cadeau. Als afsluiter van je communiefeest of juist als vervanging ervan. Allerlei verschillende ondergronden onder je voeten voelen. Een weldadige belevenis! Je vindt Blotevoetenpaden door het hele land, bijvoorbeeld in Overveen, Hilversum, Brunssum, Breskens … Daar is vaak de mogelijkheid bij om een hapje en een drankje te serveren of zelf mee te brengen. Eigen gebakken vlaai misschien? En het vormt een erg leuke gelegenheid om de metaaldetector uit de cadeautips uit te proberen.

Wij wensen jou een fantastische Communie!


  Op de hoogte blijven van alle aanbiedingen?
Overige links